1. Inhoud

Deze website wordt beheerd door Fluiconnecto B.V. (hierna "FLC" genoemd).


Wij waarderen uw bezoek aan onze site en verwelkomen uw interesse in ons bedrijf, producten en diensten. FLC erkent het belang van uw privacy.


Wanneer u deze website bezoekt, kan FLC persoonsgegevens over u verzamelen, hetzij rechtstreeks (wanneer u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of indirect, zoals hierna wordt uitgelegd. FLC zal echter alleen gebruik maken van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de verwerkinsgdoeleinden uiteengezet in dit privacy statement en ziet het het belang van een juiste beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.


Dit privacy statement beschrijft de verwerkinsgdoeleinden van de gegevensverwerking van FLC met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.


Houdt u er rekening mee dat dit privacy statement alleen geldt voor de FLC website: dit privacy statement strekt zich niet uit tot de links van websites van derden die mogelijk op de FLC website staan.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Fluiconnecto B.V., statutair gevestigd te Fluiconnecto B.V., Van der Giessenweg 9, 2921 LP Krimpen aan den IJssel, Nederland.

 

3. Locatie van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking van de website geschiedt op servers van FLC. De servers staan in Nederland en zijn onderworpen aan de Nederlandsse wet en regelgeving.

 

4. Technische informatie

Wanneer u onze site bezoekt, registreren en analyseren onze web-servers automatisch uw technische toegangsgegevens, zoals het IP-adres van uw internet serviceprovider, informatie over de internet browser die u gebruikt, webpagina's die u bezocht, de website van waaruit u ons bezoekt, met inbegrip van de datum, tijd en de lengte van elk bezoek. Deze informatie wordt automatisch verzameld door het systeem en de softwareprocedures onderliggend aan de werking van deze website en vereist geen actie van uw kant. Deze gegevens bevatten echter geen persoonlijke gegevens en zijn niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon. Wel stellen deze gegevens ons in staat om inzicht te verkrijgen welke klanten onze site bezoeken, hoe vaak ze de website bezoeken, en welke delen van de website ze het vaakst bezoeken. We analyseren deze gegevens voor trends en statistieken, we gebruiken ze uitsluitend om ons te helpen beter te begrijpen hoe onze site wordt gebruikt, om de interesse waarde en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om eventuele technische problemen zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen. 

 

In het algemeen kunt u onze site bezoeken zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Binnen de website zijn er ook delen die wel specifiele (persoons) gegevens vereisen om bepaalde functionaliteit te kunnen bieden. Deze functonaliteiten kunnen niet beschikbaar zijn voor degenen die ervoor kiezen om de gevraagde informatie niet te onthullen. Het invoeren van uw persoonsgegevens is geheel vrijwillig.

 

Wij verzamelen en registreren dit soort gegevens alleen voor zakelijke doeleinden, het beantwoorden van uw vragen, toegang tot speciale informatie, u te informeren over producten en diensten die van belang kunnen zijn voor u of uw bedrijf, voor het versturen van exra informatie (bijvoorbeeld, mailing brochures of nieuwsbrieven) op voorwaarde dat u zich heeft aangemeld om dergelijke diensten te ontvangen, daarnaast gebruiken we de informatie voor de web statistieken. 

 

Door het invullen van uw gegevens stemt u in met het gebruik van deze informatie zoals uiteengezet in dit privacy statement.

 

5. Verzameling van persoonsgegevens via de website

Afgezien van het feit dat we gegevens ontvangen via cookies, verzamelen we ook gegevens van u op het moment dat u deze achter laat op onze website.


Wij doen er alles aan om met een minimum aan persoonsgegevens u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het beantwoorden van uw vragen, om de service te kunnen blijven leveren zoals u die van ons gewend bent en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van ons klantenbestand.

 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

5.1 Sollicitatieformulier

Voor het solliciteren op openstaande functies zoals die op onze website worden gepubliceerd maakt FLC gebruik van de diensten van Job Promo. Om ook nu uw privacy te garanderen heeft FLC, als verwerkingsverantwoordelijke, een verwerkingsovereenkomst met Job Promo (Verwerker) afgesloten. Met de verwerkingsovereenkomst heeft FLC afspraken gemaakt met Job Promo over de toegang tot , de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen t.b.v. uw persoonsgegevens.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

FLC verzameld geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over politieke gezindheid, religieuze overtuigingen, ras of gegevens over gezondheid of seksleven) via deze site.

 

7. Verwerking

Uw persoonlijke gegevens zullen handmatig en/of door geautomatiseerde systemen worden verwerkt die veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgen, volgens logica die strikt met de bovengenoemde doeleinden zijn verbonden.

 

8. Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepaselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorieën waaronder de persoonsgegevens vallen.

 

9. Cookie verklaring

Cookies kunnen worden geplaatst door FLC zelf of door andere partijen met wie FLC werkt op de website. U kunt de cookies weigeren via uw browser zodat u geen cookies ontvangt tijdens uw bezoek aan de website.


FLC maakt gebruik van functionele en analytische op hun website.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies zie ons Cookie statement.

 

10. Beveiliging

FLC doet zijn best om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. FLC draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.


Indien FLC als verwerkinsgverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal FLC vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partijen afsluiten. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveilgingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen FLC verwerkt zouden worden.

 

11. Rechten van de betrokkene

U kunt de informatie die wij over u verwerken controleren door ons te mailen via onderstaand e-mail adres. Mochten hier onvolkomenheden in staan dan zullen wij de gegevens onmiddellijk verwijderen of verbeteren.


Als zgn. betrokkene heeft u meerdere rechten zoals hieronder vermeld.

 

  • Recht van Toegang; Als betrokkene heeft u het recht om van FLC de gegevens verkrijgen die wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie;
  • Recht op uitwissing ("recht om vergeten te worden");
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht op gegevens portabiliteit;
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Kennisgevingsverplichting betreffende rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking;
  • Recht op bezwaar;
  • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.

Wilt u  gebruik maken van een van de bovenstaande rechten dan kunt u een e-mail sturen naar FLC (info@fluiconnecto.nl).

 

12. Communicatie van persoonsgegevens

Met betrekking tot de hierboven vermelde doeleinden kunnen verzamelde gegevens alleen worden meegedeeld aan gecontroleerde of gelieerde vennootschappen van de FLC-groep, banken of financiële instellingen, dienstverlenende bedrijven, consultants, aannemers en aan de wettelijke autoriteiten. Uw gegevens kunnen in het buitenland worden verwerkt, zelfs buiten de Europese Economische Ruimte (EER), echter alleen aan de aan FLC gelieerde bedrijven, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Uw persoonsgegevens zullen niet verder verspreid worden. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de werknemers of derden die uitdrukkelijk door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zijn aangesteld als gegevensverwerker en de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevens.


Wij zullen geen informatie over u aan/met derden verstrekken, verkopen, ruilen of verhandelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en bovenal zullen wij deze gegevens niet aan commerciële gebruikers verkopen of beschikbaar stellen in welke enige andere vorm dan ook.

 

13. Vermoeden van een datalek

Indien er sprake is van een (vermoedelijk) datalek, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden aan FLC via onderstaande adresgegevens.


E-mail: info@fluiconnecto.nl

Reguliere post: Fluiconnecto B.V., Van der Giessenweg 9, 2921 LP Krimpen aan den IJssel, Nederland. Ter attentie van: Marketing afdeling.

 

14. Uw contactpersoon voor gegevensbescherming

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of onze gegevens verwerkingsactiviteiten, aanbevelingen of klachten hebben met betrekking tot de bescherming en privacy van uw persoonsgegevens, of wilt u gebruik maken van uw genoemde rechten, neem dan contact met ons op.


E-mail: info@fluiconnecto.nl

Reguliere post: Fluiconnecto B.V., Van der Giessenweg 9, Krimpen aan den IJssel, Nederland. Ter attentie van: Marketing afdeling.

 

15. Amendementen

FLC behoudt zich het recht voor om secties van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring van tijd tot tijd voor eventuele wijzigingen.